Activități și tarife

Administrează baza de date pentru organizarea şi conducerea Registrului Genealogic al rasei Bălțată cu Negru Românească – Holstein Friză.

Reprezintă membrii asociaţiei în faţa autorităţilor Statului sau ale altor organizaţii neguvernamentale pentru atingerea scopurilor propuse.

Oferă consultanţă în domeniul nutriţiei taurinelor.

Pentru anul 2023 serviciul pentru organizarea şi conducerea Registrului Genealogic al rasei Bălțată cu Negru Românească – Holstein Friză este de 70 lei/cap/animal.